42. KKBN - Kołobrzeg '2013
START

42 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
 

42 National Conference on Non-Destructive Testing
15 - 17.10.2013   Kołobrzeg

   
 
Oficjalne języki: polski  i  angielski             Official languages:   Polish  &  English
 
 

Motto / Motto:
"Racjonalna diagnostyka obiektów technicznych
podstawą bezpiecznej eksploatacji, remontów, modernizacji,
gwarancji i procedur ubezpieczeniowych"
 
"Efficient dianostics of technical objects
as a basis for safe operation, repairs, modernisation,
guarantees and insurance procedures"


Zapraszamy Państwa do udziału w 42 KKBN

We invite you to participate in
42nd National Conference on NDT